Nawigacja

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
  87-330 Jabłonowo Pomorskie
  ul. Słoneczna2
 • (56) 4959299

Środa 16.06.2021

LICZBA ODWIEDZIN

liczba odwiedzin: 206692

ZMIANA SIEDZIBY SEKRETARIATU

SEKRETARIAT
SZKOŁY  PODSTAWOWEJ
mieści się przy
ul. Słonecznej 2
NOWY NR TEL. (56) 4959299
NOWY ADRES E-MAIL:
spjablonowo@gmail.com

Aktualności

 • Konsultacje Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia
  w województwie kujawsko-pomorskim!

  informujemy, że 27 kwietnia 2021 r. odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa kujawsko-pomorskiego otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

  Konsultacje wojewódzkie ogólnopolskiego dokumentu strategicznego dla młodzieży to pierwsza w historii naszego państwa inicjatywa, w której przedstawiciel administracji rządowej zaprasza wszystkich młodych Polaków do tworzenia strategii państwa polskiego a tym samym do wspólnego decydowania o przyszłości Polski.

 • Weronika Jasiecka – uczennica klasy VIII c ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Kuratoryjnego z języka polskiego, jako jedyna z powiatu brodnickiego. Przygotowując się do konkursu, który przebiegał w trzech etapach : szkolnym, powiatowym i wojewódzkim musiała sprostać wymaganiom spoza podstawy programowej szkoły podstawowej, które skupiały się na czytaniu i analizowaniu utworów np. B. Leśmiana, W. Szymborskiej, H. Sienkiewicza, J. Iwaszkiewicza i wielu innych twórców literatury. Ponadto w sposób wręcz perfekcyjny opanować takie umiejętności jak : rozpoznawanie i korekta błędów frazeologicznych, językowych, znać historię literatury polskiej i światowej, wskazywać funkcje środków artystycznego wyrazu zastosowane w tekstach literackich, a także opanować umiejętności z zakresu fleksji, składni, semantyki, słowotwórstwa, fonetyki, retoryki, leksykologii. Uczennica przygotowywała się do poszczególnych etapów konkursu pod okiem swojej polonistki Grażyny Jankowskiej. Gratulujemy!

 • W piątek, 19 marca 2021 roku, w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wręczył stypendia, które zostały przyznane, na wniosek dyrektorów, uczniom ze szkół z terenu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego nr XLVII/276/18 z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uczniów uzdolnionych w Mieście i Gminie Jabłonowo Pomorskie”.

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego
  87-330 Jabłonowo Pomorskie
  ul. Słoneczna2
 • (56) 4959299

Galeria zdjęć